Fotorada #4: Co je expoziční čas a jaký kdy použít?

24. 2. 2017

Expoziční čas je doba, po kterou na záznamové médium fotoaparátu – digitální snímač nebo fotografický film – dopadá světlo z fotografované scény a vzniká tak obraz fotografie. Čas expozice má vliv na světlost či tmavost fotografie, ale také na to, zda bude fotka rozmazaná nebo ne. Jak to funguje?

Když je čas delší (pomalejší), světlo na snímač proudí delší dobu a fotografie je světlejší, více exponovaná. Pokud je expoziční čas kratší (rychlejší), světlo na snímač proudí kratší dobu, fotografie je tmavší – méně exponovaná.

Pro zmrazení pohybu na fotografii, například sportovce ve výskoku, se používá krátký expoziční čas, například 1/500 s, 1/1000 s a kratší. Pro rozmáznutí pohybu, třeba tekoucí vody, se používá dlouhý expoziční čas – 1/30 s, 1/15 s nebo delší.

Jednotkou expozičního času je sekunda nebo minuta či zlomky sekundy, například 1/60 s, 1/1250 s. Existují základní hodnoty času a jejich mezihodnoty, zpravidla po třetinách.

Základní hodnoty expozičního času, od nejkratšího po nejdelší, jsou 1/8000 s, 1/4000 s, 1/2000 s, 1/1000 s, 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1/8 s, 1/4 s, 1/2 s, 1 s, 2 s, 4 s, 8 s, 15 s, 30 s, 60 s (1 minuta). Nad a pod těmito hodnotami existují i další základní hodnoty času, ale u běžných fotoaparátů nebývají dostupné.

Přečtěte si také