Během roku 2022 jsem fotil interiéry a exteriéry malých vodních elektráren na řece Jizeře, Kamenici a Desné. Dokumentoval jsem interiéry elektráren včetně technologií a jejich detailů. Součástí projektu bylo také fotografování exteriérů elektráren a to v různých ročních obdobích, během brzkého rána, dne, večera i noci.

Kromě MVE také česlovny, náhony a jezy

Součástí elektráren jsou rozsáhlá technologická a energetická díla, která jsem rovněž fotografoval, například náhody, česlovny, jezy, vodárenské a vyrovnávací věže.

Pro co největší pestrost projektu jsem se zaměřil také na detaily technologií a během tvorby používal různé fotografické techniky, včetně těch více kreativních, jako je třeba využití dlouhých expozičních časů, HDR techniky či skládání do panoramat.

Přirozené světlo i blesky odpalované rádiem

Jelikož osvětlení v některých elektrárnách jsou pro potřeby fotografování méně dostačující, pomáhala mi záblesková světla s dálkovým radiovým odpalováním.

Kromě popisných snímků i „náladovky“

Byť má být výstupem projektu zejména běžné využití fotografií pro tiskoviny, webové stránky či firemní dokumentaci, pro zpestření jsem pořídil i několik méně popisných záběrů během zimních mlh nebo v temné noci.

První výstup: velký nástěnný kalendář A2 na křídě

Jedním z prvních větších výstupů je obsáhlejší náklad nástěnných kalendářů formátu A2 tištěných ofsetovou technologií na silném křídovém papíře pro obchodní partnery i zaměstnance firem klienta.

I když jsem si na začátku projektu neuměl příliš představit, jak taková technologická zařízení pro co nejlepší výsledek fotografovat, postupem času jsem si vyladil pár specifických technik.

Pro fotku do vody nebo na kopce

Fotografování elektráren byla docela výzva, někdy jsem musel pro lepší záběr vlézt do vody nebo se po okolních kopcích prodírat pichlavými keři.

14 MVE

Klient a jeho společnosti provozují okolo 14 malých vodních elektráren a přilehlých vodních děl. Ještě mi jich pár k dokončení projektu zbývá, pokračuji v tvorbě dál i v roce 2023.

Podívejte se na pár prvních ukázek níže, další fotografie časem doplním.

Chcete si novými fotografiemi získat nové zákazníky? Napište mi na info@mariankabele.cz