Fotorada #9: Co je korekce expozice EV +/-?

24. 2. 2017

Korekcí expozice se rozumí posun některé z hodnot expozičních veličin – clony, času, citlivosti ISO, buď o 1 EV či o více EV, anebo o jejich mezistupně, například o ⅔ EV, případně o ½ EV. Korekci expozice je možné provést do plusu, třeba +2 EV, ale i do mínusu, například -2 EV.

Pokud nastavíte korekci expozice do plusu, bude výsledná fotografie světlejší, více exponovaná. Jestliže nastavíte korekci expozice do mínusu, bude fotografie tmavší, méně exponovaná.

Obdobným způsobem můžete udělat i korekci intenzity záblesku fotografického blesku.

Přečtěte si také