Fotorada #8: Co je expoziční stupeň neboli EV?

24. 2. 2017

1 expoziční stupeň neboli 1 EV (exposure value) je rozdíl mezi dvěma základními hodnotami veličin, které expozici ovlivňují – clony, expozičního času nebo citlivosti ISO.

Základní stupně bývají dál rozdělené na mezistupně, zpravidla po ⅓. Pokročilejší fotoaparáty umožňují nastavení mezistupňů na ½. Expoziční stupnice všech tří expozičních veličin – clony, času i citlivosti ISO – je logaritmická. Jak tomu rozumět?

To znamená, že například při změně expozičního času ze základní hodnoty 1/60 s na nejbližší kratší základní hodnotu expozičního času 1/125 s bude do fotoaparátu proudit světlo o polovinu času méně.

Změna citlivosti ze základní hodnoty 200 ISO na nejbližší nižší základní hodnotu 100 ISO znamená poloviční citlivost.

U clony je to trošku jinak, jelikož se číslice základních hodnot clony nemění stejně jednoduše po dvojnásobcích, jako je tomu u expozičního času či citlivosti ISO.

Clona je totiž kruhovým otvorem a proto jsou základní hodnoty odstupňované po násobcích 1,4. Například při změně clony ze základní hodnoty f/4 je nejbližší větší hodnotou clony f/5,6, nikoliv f/8. Tak pozor na to.

Naučte se základní hodnoty clon, času i citlivosti ISO zpaměti jako vyjmenovaná slova a bude se vám fotit lépe.

Přečtěte si také