Fotorada #10: Jaký vliv na fotografii má expoziční čas?

24. 2. 2017

Jako každá ze 3 expozičních veličin (expoziční čas, clona, citlivost ISO) má čas vliv na to, zda bude fotografie tmavší či světlejší.

Nastavíte-li kratší čas (pokud ostatní veličiny zůstanou stejné), získáte tmavší fotografii, méně exponovanou. Když nastavíte delší čas (pokud ostatní veličiny zůstanou stejné), bude fotka světlejší, více exponovaná. Přečtěte si, co dalšího čas expozice ovlivňuje.

Kromě toho má čas vliv také na to, zda bude fotografie rozmazaná nebo ne, a to kvůli pohybu fotoaparátu, anebo kvůli pohybu fotografovaného objektu. Čím kratší expoziční čas nastavíte, tím je riziko rozmazání fotografie menší.

Expoziční čas se ve tvůrčí fotografii používá například pro techniku panning, zooming, pro dlouhé expozice, rozmazání tekoucí vody, anebo naopak „zmrazení“ pohybujícího se objektu, třeba sportovce ve výskoku.

„Poloautomatický“ režim fotoaparátu, kdy nastavujete jen expoziční čas a fotoaparát automaticky dopočítá odpovídající clonu, se nazývá Priorita času.

Přečtěte si také