Extra Fotorada #23: Jak snadno a rychle pochopit taje nastavení správné expozice

14. 4. 2017

Citlivost ISO, clona a expoziční čas – svatá fototrojice.

Expozice – clona, expoziční čas, ISO neboli citlivost. Tři kamarádi, jeden bez druhého, ale ani bez třetího, nefunguje. Bez této fotografické trojice nevyfotíte žádný snímek. V mírně inovované podobě je „svatá foto trojka“ základem fotografování už od vzniku oboru fotografie. Přesto mnoho fotografů, hlavně těch začínajících, nechápe, jak expozice vlastně funguje, jak se v tom všem vyznat. Přitom uvedená trojice je podstatou fungování starých filmových přístrojů, ale i super moderních foto mobilů. Tápete, jak funguje expozice, co to vůbec je, co je clona, expoziční čas, ISO? Pomůžu vám do tajů expozice proniknout. Pojďme na to.

Svatá foto trojice: Clona, čas a citlivost (ISO)

Co je expozice? Vysvětlím za chvilku. Ale ještě dříve na úvod zmíním, co je vlastně fotografie.

Původ složeniny „foto-grafie“ hledejte v řečtině: fōtos, v řečtině φωτός = „světlo” + grafé, v řečtině γραφή = „malování“. Takže? Fotografie = malování světlem.

Už se dostáváme k „jádru pudla“. Aby snímek mohl vůbec vzniknout, je k tomu potřeba světlo – malování světlem. A to světlo se musí nějak do fotoaparátu dostat a někam či na něco se zaznamenat.

Zacloňte si před sluníčkem

Zacloňte si před sluníčkem.

Co uděláte, když vyjdete z tmavé místnosti hotelového pokoje ven na sluncem zalitou pláž? Pravděpodobně si nasadíte sluneční brýle. Anebo alespoň klobouk. Zacloníte se. A obléknete šátek nebo tričko. Díky zaclonění bude do vašich očí a na tělo proudit méně světla, čímž se před ostrým sluncem ochráníte.

Ve fotoaparátu obstarává funkci zaclonění fotografická clona, která je umístěná zpravidla v objektivu a mívá několik lamel. Clona umí zmenšovat či zvětšovat vstupní otvor, kterým světlo prochází.

Pozor na dobu opalování!

Pozor na expoziční čas.

Opalujete se na pláži. Opálíte se stejně za 1 minutu a za 1 hodinu? Kdepak. Za 1 minutu se neopálíte vůbec, za 1 hodinu se už možná spálíte. Ideál bude někde mezi, třeba 30 minut. Opalovací čas je něco jako expoziční čas fotoaparátu.

I emulze fotografického filmu, anebo světlocitlivé buňky na snímači digitálního fotoaparátu, potřebují správný expoziční čas k tomu, aby byly správně „opálené“. V těle fotoaparátu expoziční čas řídí fotografická závěrka – mechanismus, který se na potřebnou dobu otevře a pustí světlo na záznamové médium. Foto závěrka umí pracovat velice rychle. Běžně i v časech 1/4000 s. Představte si jednu sekundu rozdělenou na 4000 dílků. A jeden dílek z toho je právě 1/4000 sekundy. Fofr, že?

Dnes to dost peče, raději se namažte

Pozor na citlivé ISO.

Poslední ze trojky je citlivost, v současnosti na přístrojích uváděná spíš jen jako ISO. ISO je jednotkou citlivosti. Kdysi fotografové používali i jiné jednotky citlivosti, ale tím vás teď nebudu zatěžovat.

Ležíte na pláži na dece. Dnes to pořádně peče, raději se namažte opalovacím krémem. Pokud se namažete krémem s faktorem 20, vydržíte se opalovat o něco déle než bez namazání. Když se namažete třicítkou, vydržíte na ostrém sluníčku o pár desítek minut déle.

Zvolíte-li ochranný faktor 50, bude vaše tělo na sluneční záření ještě o něco méně citlivé. Obdobně funguje i citlivost fotoaparátu, jen s těmi čísly je to naopak. Vyšší číslo ISO znamená vyšší citlivost.

Čím citlivější režim nastavíte, tím bude záznamové médium na malování světlem citlivější. Míru citlivosti snímače digitálního fotoaparátu změníte jednoduše buď přiřazeným tlačítkem nebo v nastavení přístroje. Chcete-li změnit citlivost u analogového fotoaparátu, musíte vyměnit fotografický film za jiný s jinou citlivostí.

Fotoaparát je jako vaše tělo

Fotoaparát je jako lidské tělo.

U fotoaparátu to funguje stejně jako na vašem těle na pláži. Pomocí ovládání clony = sluneční brýle a oblečení; času expozice = čas opalování; citlivosti (ISO) = ochranný faktor opalovacího krému, budete na záznamové médium malovat správným množstvím světla a vytvářet tak fotografický obraz.

Záznamovým médiem během opalování je vaše pokožka. U fotoaparátu je záznamovým médiem fotografický film, u digitálních přístrojů digitální snímač ve spolupráci s elektronikou a paměťovou kartou.

Je to jasné? Snad ano. Pojďme dál.

Nadmíra světla = přesvětlená fotografie / málo světla = tmavá fotografie

 • Čím více světla na záznamové médium – digitální snímač pustíte, tím více bude fotografie světlejší. Pokud na médium pustíte světla nadměrně hodně, obraz bude přeexponovaný, vypálený, fotografie bude úplně bílá, nebude na ní vidět žádný obraz.
 • Jestliže na médium – digitální snímač – pustíte světla málo, zaznamená se jej málo. Obraz bude moc tmavý, nedostatečně exponovaný. Ani v tomto případě nebude na fotografii vidět žádný obraz.

Je proto důležité pustit na záznamové médium – digitální snímač fotoaparátu – světla tak akorát, aby byl obraz dobře čitelný, ani moc světlý, ani moc tmavý. Aby byl zkrátka dobře exponovaný.

K regulaci proudění světla slouží 3 veličiny „svaté foto trojice“ (můj pracovní název) – clona, expoziční čas a citlivost (ISO). Proč ne jenom jedna?

Protože:

a) Současná záznamová média, hlavně digitální snímače, jsou na světlo velice citlivá, je proto dobré mít více možností regulace intenzity dopadajícího světla.

b) Kromě regulace intenzity dopadajícího světla každá ze 3 uvedených veličin zároveň ovládá i něco dalšího, co je ve fotografii důležité, například hloubku ostrosti, zmrazení či zdůraznění pohybu, míru zašumění fotografie. Ale o tom někdy jindy.

Každá z veličin – clona, expoziční čas, citlivost (ISO) má odlišnou stupnici

Aby fotograf dokázal expoziční hodnoty všech 3 veličin správně nastavit, má každá ze 3 veličin svoje jednotky.

 • Clona, správně řečeno clonové číslo (velké F), se uvádí ve zlomku f/d, kdy malé písmeno f znamená ohniskovou vzdálenost objektivu, a malé písmeno d znamená průměr otvoru clony v milimetrech.
 • Čas se uvádí v sekundách, anebo jejich zlomku.
 • Citlivost se dnes uvádí v jednotkách ISO.

Každá z veličin má odlišnou číselnou soustavu, navíc v jiných jednotkách. Aby z toho fotografové neměli v hlavě guláš, výrobci fotografické techniky jim ovládání veličin „svaté foto trojice“ trochu usnadnili.

1 expoziční krok je u clony, času i citlivosti (ISO) stejně velký

Posun o jeden základní krok na stupnici jakékoliv z těchto 3 veličin znamená stejně velkou změnu množství protékajícího světla jako u kterékoliv z ostatních dvou veličin.

V překladu do lidštiny:

 • Pokud posunete o 1 základní krok clonové číslo, změníte množství světla stejně, jako když posunete o 1 základní krok expoziční čas.
 • Jestliže posunete o 1 základní krok clonové číslo, změníte množství světla stejně, jako když posunete o 1 základní krok citlivost (ISO).
 • A posunete-li o 1 základní krok expoziční čas, změníte množství světla stejně, jako když změníte o 1 základní krok citlivost (ISO).

Musíte však vědět, na jakou stranu a kterou z veličin pro dosažení potřebné změny množství intenzity světla nejlépe posunout. To se se mnou naučíte třeba později.

1 základní krok = 1 expoziční stupeň = 1 EV

1 základní krok se nazývá expozičním stupněm, zkratka EV, anglicky exposure value.

Když vám tedy někdo řekne, že posunul nastavení expozice o 1 EV, znamená to, že o jeden základní krok posunul clonové číslo nebo expoziční čas nebo citlivost (ISO).

Posun mohl udělat na stupnici kterékoliv z veličin směrem dolů, anebo nahoru. Tím výslednou fotografii o 1 EV ztmavil či zesvětlil.

Expoziční tabulka základní hodnot po 1 EV.

U digitálních fotoaparátů pozor na mezistupně EV

Na skoro každém novějším přístroji se dá nastavení expozice, tedy nastavení intenzity světla dopadajícího na snímač, měnit i po menších krocích než je 1 EV, zejména po mezistupních ⅓ EV. Některé pokročilejší fotoaparáty umožňují změnu mezistupňů na ½ EV.

V případě ⅓ EV jsou tedy mezi základními stupni ještě navíc 2 mezistupně EV. Například mezi základními stupni expozičního času 1/125 s a 1/500 s jsou ještě 2 mezihodnoty, a to 1/320 s a 1/400 s. Je to hlavně z důvodu možnosti jemnějšího ladění nastavení expozice, jelikož digitální snímače jsou na správné nastavení expozice velice citlivé.

Starší analogové filmové fotoaparáty mezistupně mezi základními hodnotami EV neměly.

Jak posunout expozici, když chcete mít fotografii tmavší / světlejší?

Nastavte větší / menší clonu

Chcete-li mít výsledný snímek o 1 EV tmavší, pak posuňte clonové číslo na vyšší následující základní hodnotu směrem nahoru. Clonu tím více uzavřete a do fotoaparátu bude proudit méně světla.

 • f/1,4 > f/2 = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • f/2 > f/2,8 = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • f/2,8 > f/4 = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • f/4 > f/5,6 = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • f/5,6 > f/8 = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • f/8 > f/11 = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • f/11 > f/16 = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • f/16 > f22 = fotografie bude tmavší o 1 EV

Pokud chcete získat fotografii světlejší, nastavte clonové číslo na nižší základní hodnotu směrem dolů. Clonu tím více otevřete a do fotoaparátu bude proudit více světla.

 • f/22 > f/16 = světlejší fotografie o 1 EV
 • f/16 > f/11 = světlejší fotografie o 1 EV
 • f/11 > f/8 = světlejší fotografie o 1 EV
 • f/8 > f/5,6 = světlejší fotografie o 1 EV
 • f/5,6 > f/4 = světlejší fotografie o 1 EV
 • f/4 > f/2,8 = světlejší fotografie o 1 EV
 • f/2,8 > f/2 = světlejší fotografie o 1 EV
 • f/2 > f/1,4 = světlejší fotografie o 1 EV

Nastavte kratší / delší expoziční čas

Chcete-li mít výsledný snímek o 1 EV tmavší, pak posuňte expoziční čas na kratší následující základní hodnotu směrem nahoru – pozor, pamatujte na to, že pracujete se zlomky sekund. Do fotoaparátu bude proudit světlo po kratší dobu.

 • 1/15 s > 1/30 s = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 1/30 s > 1/60 s = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 1/60 s > 1/125 s = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 1/125 s > 1/250 s = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 1/250 s > 1/500 s = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 1/500 s > 1/1000 s = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 1/1000 s > 1/2000 s = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 1/2000 s > 1/4000 s = fotografie bude tmavší o 1 EV

Chcete-li mít výsledný snímek o 1 EV světlejší, pak posuňte expoziční čas na delší následující základní hodnotu směrem dolů – pozor, pamatujte na to, že pracujete se zlomky sekund. Do fotoaparátu bude proudit světlo po delší dobu.

 • 1/4000 s > 1/2000 s = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 1/2000 s > 1/1000 s = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 1/1000 s > 1/500 s = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 1/500 s > 1/250 s = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 1/250 s > 1/125 s = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 1/125 s > 1/60 s = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 1/60 s > 1/30 s = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 1/30 s > 1/15 s = fotografie bude světlejší o 1 EV

Nastavte nižší / vyšší citlivost (ISO)

Chcete-li mít výsledný snímek o 1 EV tmavší, pak posuňte citlivost (ISO) na nižší následující základní hodnotu směrem dolů. Snímač fotoaparátu bude na světlo méně citlivý.

 • 12800 ISO > 6400 ISO = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 6400 ISO > 3200 ISO = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 3200 ISO > 1600 ISO = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 1600 ISO > 800 ISO = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 800 ISO > 400 ISO = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 400 ISO > 200 ISO = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 200 ISO > 100 ISO = fotografie bude tmavší o 1 EV
 • 100 ISO > 50 ISO = fotografie bude tmavší o 1 EV

Chcete-li mít výsledný snímek o 1 EV světlejší, pak posuňte citlivost (ISO) na vyšší následující základní hodnotu směrem nahoru. Snímač fotoaparátu bude na světlo více citlivý.

 • 50 ISO > 100 ISO = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 100 ISO > 200 ISO = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 200 ISO > 400 ISO = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 400 ISO > 800 ISO = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 800 ISO > 1600 ISO = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 1600 ISO > 3200 ISO = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 3200 ISO > 6400 ISO = fotografie bude světlejší o 1 EV
 • 6400 ISO > 12800 ISO = fotografie bude světlejší o 1 EV

Jde to i po ⅓ EV

Pokud chcete ladit expozici jemněji, posouvejte hodnotu po mezistupních ⅓ EV.

Jde to i kombinovaně

A teď „vyšší dívčí fotografická“. Až ve fotografii trošku pokročíte, může se vám hodit možnost kombinování nastavení expozice změnou hodnot více veličin. Posun o 1 EV můžete kombinovat ze 2 nebo i ze 3 veličin.

Příklad kombinace posunu 3 veličin

Potřebujete mít fotografii tmavší o 1 EV. Můžete buď o 1 EV posunout jednu veličinu – clonu, čas, citlivost (ISO), anebo:

 • O ⅓ EV posunete první veličinu, třeba clonu ze základní hodnoty f/2,8 na mezistupňovou hodnotu f/3,2.
 • O ⅓ EV posunete druhou veličinu, například expoziční čas ze základní hodnoty 1/250 s na mezistupňovou hodnotu 1/320 s.
 • O ⅓ EV posunete třetí veličinu – citlivost (ISO) ze základní hodnoty 400 ISO na mezistupňovou hodnotu 320 ISO.

Tím dosáhnete celkové změny nastavení expozice o 1 EV. Některé fotoaparáty však neumožňují změnu citlivosti (ISO) po mezistupních, ale jen po základních hodnotách, viz tabulka výše.

Když posunete každou ze 3 veličin o 1 základní krok (1 EV), v součtu tím dosáhnete změny nastavení expozice o 3 EV.

Příklad kombinace posunu 2 veličin

 • O ⅓ posunete první veličinu, například clonu ze základní hodnoty f/2,8 na mezistupňovou hodnotu f/3,2.
 • O ⅔ posunete druhou veličinu, třeba expoziční čas ze základní hodnoty 1/250 na mezistupňovou hodnotu 1/400 s.

Proč a kdy nastavení expozice měnit kombinovaně?

Protože vám to umožní jemnější ladění nastavení všech 3 veličin, a to zejména kvůli jejich dalším „rolím“ – pomocí clony řídíte i hloubku ostrosti, pomocí expozičního času ovlivňujete zmrazení či „protáhnutí“ pohybu objektu na fotografii, pomocí změny citlivosti (ISO) můžete na snímku ovlivnit množství šumu.

Kombinovanou změnu však využijete zřejmě jen v plně manuálním režimu fotografování a asi pouze v případě, máte-li na jemné nastavování dostatek času, například během fotografování architektury na stativu nebo při práci ve fotografickém ateliéru.

Tip na zjednodušení kombinování

Pamatovat si kombinace nastavení expozice může být pro méně ostříleného fotografa dost složité. Mám pro vás mnemo pomůcku. Pokud váš fotoaparát mění nastavení expozice po mezistupních ⅓ EV, v případě, kdy chcete změnit nastavení o celý 1 EV, si pamatujte, že musíte ovladacím kolečkem pootočit vždy o celkem 3 kroky, případně zmáčknout ovládací tlačítko změny EV v součtu 3×. Je jedno, u jaké veličiny.

Jen to musíte udělat správným směrem, ať se do toho nezamotáte a část změny hodnot veličin při ladění nastavení expozice neprovedete „proti sobě“.

Kdy a proč nastavení veličin měnit „proti sobě“

Už víte, že jednotlivé veličiny expozice – clonu, expoziční čas i citlivost (ISO) můžete měnit nezávisle na sobě, podle potřeby, a to směrem nahoru i dolů, dokonce i po mezistupních a v různých kombinacích.

Příklad změny expozičních hodnot proti sobě

 • Jestliže clonu změníte například ze základní hodnoty f/2,8 na základní hodnotu f/8, výsledný snímek bude o 3 EV tmavší.
 • Pokud zároveň upravíte expoziční čas například ze základní hodnoty 1/500 s na základní hodnotu 1/60 s, výsledný snímek bude zase zpět o 3 EV světlejší.

Ve výsledku se tedy nastavení expozice změní přesně o 0 EV, takže se nezmění vůbec. K čemu taková operace potom je?

Změna expoziční hodnot proti sobě.

Tím, že změníte clonu z f/2,8 na clonu f/8, dosáhnete mnohem větší hloubky ostrosti. Objekt, který byl v pozadí neostrý, bude po změně clony už třeba ostrý. Zároveň si však musíte pohlídat, aby expoziční čas nebyl moc dlouhý a „dalo se to ještě udržet z ruky“. O tom však zase někdy jindy.

Co dál? Trénujte

Pro začátek vřele doporučuji naučit se základní expoziční hodnoty u clony, času i citlivost (ISO) nazpaměť. Velice vám to usnadní fotografickou tvorbu v budoucnu a zrychlí práci v terénu.

Máte v tom guláš? Vysvětlím osobně a naučím vás to

Ačkoliv jsem se snažil nastavování expozice vysvětlit polopaticky, vím, že je to stále mnoho informací najednou. Pokud se do toho začínáte zamotávat, mám ještě jedno řešení. Vysvětlím vám funkci expozice a práci se clonou, expozičním časem a citlivostí (ISO) osobně nebo třeba přes Skype.

Pořádáme fotokurzy v Praze, v Českém ráji i jinde. Vyberte si svůj fotokurz a naučte se fotit.

Přeji hbité prsty při změně hodnot nastavení expozice, ostříží oko a dobré světlo!

Rychlonávod na Adobe Lightroom Classic 2021.

Rychlonávod na Adobe Lightroom Classic 2021.

Přečtěte si také